Brukerbetingelser

 

RETNINGSLINJER FOR IMMATERIELLE RETTIGHETER

Monica Nesheim studio er eier og rettighetshaver til alt av immaterielle rettigheter tilknyttet denne nettsiden, herunder materiale som er publisert der. Alt materialet er beskyttet av opphavsrettslig- og varemerkerettslig lovgivning samt traktater rundt om i verden, og Monica Nesheim studio forbeholder seg alle slike rettigheter.

Du må ikke krenke immaterielle rettigheter knyttet til informasjon som markedsføres på nettsiden, ei heller lage endringer i slike produkter som leveres av Monica Nesheim studio, med mindre det er gitt skriftlig godkjennelse.

Du kan laste ned, og skrive ut, utdrag fra nettsiden til eget, ikke-kommersielt bruk. Dersom du ønsker å bruke nettsiden, herunder kurs, gjengivelse, endring, distribuering, overføring, republisering, fremvisning eller presentasjon av innholdet på nettsiden, er strengt forbudt uten forutgående skriftlig samtykke fra Monica Nesheim studio

Det skal gis skriftlig samtykke fra Monica Nesheim studio dersom du skal lage og/eller publisere innhold på din egen database, som inneholder betydelig mengder av innhold fra nettsiden.

REGLER FOR BRUK AV INNHOLD

Du har ikke adgang til benytte innhold fra nettsiden til kommersiell bruk uten skriftlig tillatelse fra Monica Nesheim studio og du plikter å respektere varemerkerettigheter, opphavsrettigheter og andre eierskapsbegrensninger på nettsiden